Kupka

List z cyklu ilustrací bibliofilie Píseň písní (Le cantique des cantiques ), dvoubarevný dřevoryt na papíře (1905-1909), 23,5×22,5 cm, signováno v tisku vlevo dole, nerámováno.

Původ: Antikvariát v Londýně

nejvyšší dosažená aukční cena za obraz – 56 mil czk v roce 2012, Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
nejvyšší dosažená aukční cena za grafiku – 8 tis usd, Sotheby’s New York
nejvyšší známá dosažená cena za grafiku v galerijním prodeji – 500 tis czk v roce 2016, Praha

K první Kupkově bibliofilii Píseň písní (sbírka svatebních židovských písní z různých dob) existuje řada přípravných skic, kreseb i grafik. Píseň písní byla autorova vítězná objednávka. Text i ilustrace odpovídají dobovým konvencím, přesto se Kupkova práce považuje za reformu francouzské knihy. Tehdejší naturalistickou podobu knih zcela zavrhl a obrátil se do 18. století a využil také secesního ornamentu. Kupka se na ilustrace pečlivě připravoval, prostudoval starozákonní reálie a naučil se hebrejsky. Než přistoupil ke konečnému řešení knihy, vystřídal celou řadu jiných eventualit.
Obrázek – stejně jako všechny z Písně písní – je rámován ornamentem, o kterém Kupka tvrdil, že nemá úkol vyplnit prázdný prostor, ale doplnit samotný příběh.
Jednotlivé grafiky se v českých aukčních domech sice objevují, ale jen velmi sporadicky.

Máte zájem o toto dílo? Napište nám.